• Pomoč pri naročanju
 • 04 50 61 361
 • eknjigarna@modrijan.si
 • |
 • Brezplačna poštnina pri nakupu nad 55 €.
 • Modrijanova knjigarna
 • Novice
 • Dogodki
 • Kartica ugodnosti
 • Pravila za izdajo in uporabo kartice ugodnosti

  Izdaja kartice

  Modrijanovo kartico ugodnosti lahko pridobi vsak, ki izpolni pristopno izjavo na spletni strani ali v Modrijanovih knjigarnah ali na sedežu založbe Modrijan. Kartica postane veljavna s podpisom in žigom pooblaščene osebe ter velja na vseh prodajnih mestih založbe Modrijan. Uporabljati jo lahko začnete takoj.
  Izdajatelj in lastnik kartice je Modrijan založba, d. o. o., Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana. Kartica je brezplačna.
  Modrijanova kartica ugodnosti ni prenosljiva in jo lahko uporablja izključno imetnik, ki se mora ob nakupu identificirati z veljavnim osebnim dokumentom. Če imetnik ne predloži osebnega dokumenta, odgovorna oseba kartice ni dolžna sprejeti. Ob poskusu zlorabe ima izdajatelj pravico preklicati veljavnost kartice.
  Modrijanova kartica ugodnosti nima roka veljavnosti in je veljavna do pisnega preklica imetnika ali izdajatelja. Ob preklicu kartice imetnik kartice izgubi pravico do koriščenja vseh bonitet. Pridobljene bonitete veljajo neomejeno in jih lahko koristite za nakup katerih koli knjig ali drugih izdelkov v naših prodajalnah.
  Po določilih Zakona o enotni ceni knjige dobroimetja s kartice ugodnosti Bralec kupuje ceneje ne morete unovčiti pri nakupu knjig, ki so v prodaji manj kot pol leta. 

   

  Naslov za prejemanje pošte

  Imetnik kartice je dolžan po navadni ali elektronski pošti posredovati izdajatelju vse spremembe osebnih podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice: spremembo imena in priimka, naslova, telefonske številke in e-naslova.

   

  Varstvo osebnih podatkov

  Izdajatelj se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007). Imetnik s podpisom pristopne izjave dovoljuje, da Modrijan založba, d. o. o., posredovane podatke shranjuje in jih obdeluje v obsegu, potrebnem za kakovostno in nemoteno poslovanje s kartico (statistična obdelava podatkov, razvrščanje kupcev, obdelava preteklega nakupnega vedenja, poštno in elektronsko pošiljanje promocijskih obvestil in drugega reklamnega materiala). Podatke imetnika kartice lahko založba Modrijan, d. o. o., obdeluje do pisnega preklica imetnika kartice.

   

  Ugodnosti

  Imetnik kartice ugodnosti prejme pri vsakem nakupu dobroimetje v višini 5 odstotkov vrednosti nakupa. Dobroimetje se lahko prvič unovči pri naslednjem nakupu.

  Po določilih Zakona o enotni ceni knjige dobroimetja s kartice ugodnosti Bralec kupuje ceneje ne morete unovčiti pri nakupu knjig, ki so v prodaji manj kot pol leta.

  Kartica prinaša tudi dodatne ugodnosti. O njih vas bomo obveščali na spletni strani www.modrijanovaknjigarna.si in po elektronski pošti.

   

  Uporaba

  Ob plačilu izbranega blaga je treba v postopku nakupa (3. korak) označiti, da ste imetnik kartice ugodnosti Bralec kupuje ceneje. Če ste se odločili, da boste pri nakupu pridobljeno dobroimetje unovčili, je treba vpisati še vaše podatke (poštna in hišna številka ter številka kartice) in pritisniti gumb »Unovči dobroimetje«. 

  Ob vsakem naročilu se vam v roku treh delovnih dni od prejetega plačila na kartico prišteje 5 odstotkov vrednosti oddanega naročila.

  Če nakupujete v kateri izmed naših poslovalnic, je treba kartico predložiti na blagajni pred plačilom. Knjigar/ka opravi identifikacijo imetnika kartice skladno s prvim odstavkom teh pravil. Poznejši vpis nakupa ni mogoč (izjema so nakupi, opravljeni v času, ko sistem zaradi tehničnih okvar ni deloval). Vse ugodnosti, ki jih kartica ponuja, je mogoče izkoristiti le ob nakupu in ob predložitvi kartice.

  Kartica velja na vseh prodajnih mestih izdajatelja.

  Prodajna mesta Modrijan založbe, d. o. o.

  ● Modrijanova spletna knjigarna www.modrijanovaknjigarna.si

  ● Modrijanova knjigarna, Cankarjev trg 17, 4220 Škofja Loka

  ● Modrijan založba, Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana

  Vse spremembe seznama poslovalnic, kjer lahko uporabljate kartico, bodo vedno objavljene tukaj.

   

  Ravnanje v primeru okvare ali izgube kartice

  V primeru okvare, izgube ali kraje kartice se obrnite na prodajno mesto Modrijan založbe, kjer je bila kartica izdana. Kartico bodo preklicali in vam najkasneje v 15 dneh od prejetega obvestila izdali novo. Vse vrednosti opravljenih nakupov v tekočem obračunskem obdobju in vrsta kartice se ohranijo in se z izgubljene ali ukradene kartice prenesejo na novo.

  Če želite pri nakupu unovčiti pridobljeno dobroimetje in sistem ne deluje, to napišite v okence za sporočilo v postopku nakupa (3. korak) ali nam čim prej pišite na eknjigarna@modrijan.si. 

  V primeru okvar ali izpadov tehničnih delov opreme, ki je potrebna za delovanje sistema v naših poslovalnicah, uporaba kartice zvestobe ni mogoča. Imetnik lahko na svojo željo nakupe, opravljene v času, ko sistem ni deloval, uveljavi kasneje, ko sistem deluje, ob predložitvi kartice in računa, na katerem je razviden datum opravljenega nakupa.

   

  Spremembe splošnih pogojev poslovanja

  Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe pravil. Vse spremembe so javno objavljene na spletni strani www.modrijanovaknjigarna.si. Če imetnik uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja.

   

  Informacije

  Vse dodatne informacije o programu kartice dobite po telefonu (04) 50 61 361 ali na e-naslovu eknjigarna@modrijan.si.

   

  Veljavno pravo

  Za vse spore iz tega pravilnika, ki jih stranki ne bi mogli sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

  Bodite obveščeni
  Prijavite se na obvestila o dogodkih, novostih in posebnih ponudbah.
  © Modrijanova knjigarna 2015, pravice pridržane.
  Pravila uporabe in pravni pouk
  Izdelava: cLoovis, programske rešitve